Home Tags Maxxmax

Tag: Maxxmax

สร้างสรรค์การออกแบบเปลือกอาคาร ด้วยประตู และ Façade จาก FAB & FORM ในงาน ACT Forum’19

0
หากเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมกับร่างกายของมนุษย์แล้ว โครงสร้างอาคารก็คงเป็นกระดูกที่คอยพยุงร่างกายให้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคง ฟังก์ชั่นต่างๆ ของอาคารเปรียบเสมือนอวัยวะภายในร่างกายที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือผิวหนังหรือเปลือกของอาคาร นอกจากทำหน้าที่ป้องกันสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ยังทำให้เปลือกอาคารมีความสวยงาม...