MASK BOARD แผ‹่นตกแต่‹งผนัง 3 มิติ

MASK BOARD แผ‹่นตกแต่‹งผนัง 3 มิติ เคลือบกำมะหยี่ นวัตกรรมใหม่‹ในการตกแต‹่งผนังและฝ้‡าอาคารรายแรกและรายเดียวที่ไดŒ้จดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปั˜ญญา น้ำหนักเบา...

แผ่‹นไม้Œอัดซีเมนต์ วีว่‹า บอร์ด (Viva Board)

วีว่‹า บอร์ด (Viva Board) วีว่‹า บอร์ด แผ่‹นไม้Œอัดซีเมนต์ที่สามารถใช้Œในงานตกแต่‹ง หรือก่‹อสร้Œางอาคารได้Œอย่‹างอเนกประสงค์ สามารถใช้Œได้Œ ทั้งงานภายนอกและภายใน...

Raufusion ท‹่อพีพี-อาร์ PP-R (Polypropylene Random Copolymer)

Raufusion  ท‹่อพีพี-อาร PP-R (Polypropylene Random Copolymer) เป็šนวัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับระบบประปาทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น รวมไปถึงระบบทำความเย็น...

สวิตซ์ ART DNA ดีไซน์เรียบหรูจากจากสหราชอาณาจักร

สวิตซ์ ART DNA ART DNA ดีไซน์สวิตซ์จากสหราชอาณาจักร (United Kingdom)...

ระบบบŒ้านอัจฉริยะ ควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านได้ง่ายๆ ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน

ระบบบŒ้านอัจฉริยะ ช‹่วยใหŒ้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่‹าง ๆ ภายในบ้Œานได้Œอย่‹างสะดวกสบายผ่‹านมือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบควบคุมไฟฟ‡้า ระบบความบันเทิง เช‹่น สั่ง...

Landscape Products ผลิตภัณฑ์ด้านออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์

Landscape Products ผลิตภัณฑ์ที่ได้Œรับการออกแบบที่เน้Œนมาตรฐานในการผลิต คำนึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกในการใชŒ้งาน ได้Œแก‹่ Lifter เสากั้นสแตนเลส แข็งแรง เรียบหรู...

กล้Œอง IP Camera ยี่ห้Œอ iNNEKT รุ‹่น ZKI403V2P

กล้Œอง IP Camera ยี่ห้Œอ iNNEKT รุ‹่น ZKI403V2P ดŒ้วยความละเอียดสูงถึง...

เครื่องบันทึกระบบ IP Camera ยี่หŒ้อ iNNEKT รุ‹่น ZKN416I

เครื่องบันทึกระบบ IP Camera ยี่หŒ้อ iNNEKT รุ‹่น ZKN416I สามารถรองรับกลŒ้องได้Œถึง...

สวิตช์และเต้Œารับ รุ่‹น อัลฟ†า (Alpha) ผ่‹านการรับรองมาตรฐาน มอก.

สวิตช์และเต้Œารับ รุ่‹น อัลฟ†า (Alpha) เป็นสวิตช์ที่ผ่‹านการรับรองมาตรฐาน มอก. วัสดุผลิตจากโพลีคารบอเนต ไม่ลามไฟ...

แอลอีดี T8 หลอดไฟอนุรักษ์พลังงานและแสงสว่าง

หลอดแอลอีดี T8 เป็šนหลอดไฟที่ผสมผสานเทคโนโลยี โดยเลือกเม็ดชิปประสิทธิภาพสูง รวมถึงการระบายความรŒ้อนและส่‹งผ่‹านแสงที่ดี ซึ่งสว่‹างมากกว่‹า 170 ลูเมนต่‹อวัตต์...

เฟอร์นิเจอร์ Hestia ตอบโจทย์ความสบาย ด้วยวัสดุคุณภาพ และราคาที่ทุกคนเอื้อมถึง

เฟอร์นิเจอร์ Hestia Hestia ได้พัฒนาประสบการณ์ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ขึ้นเองจนเริ่มมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง โดยมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดภายใต้Œคอนเซ็ปต์ความสบาย วัสดุที่มีคุณภาพ และราคาที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึง เพื่อให้เข้าได้กับทุกสไตล์...

กระเบื้อง 3 สไตล์ ดีไซน์ระดับพรีเมี่ยม

กระเบื้อง คอลเลคชั่นใหม่‹ล่‹าสุดจากประเทศอิตาลีและประเทศสเปน เปี่‚›ยมไปดŒวยคุณภาพและงานดีไซน์ระดับพรีเมี่ยม ในรูปแบบ 3 สไตล์ ได้แก่‹ Vintage...

“โฮมโปร” ส่งนวัตกรรมใหม่สุดล้ำ “สเปรย์ดับเพลิงสูตรน้ำ” ต้านไฟแม่บ้านอุ่นใจแม้อัคคีภัยมาเยือน

อันตรายจากอัคคีภัย ถือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านมือใหม่ หรือแม่บ้านมือโปร ที่ต้องประกอบอาหารเป็นงานประจำ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลยและควรมีติดบ้านไว้...

เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน Ceia รุ่น HIPE PLUS

เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน Ceia รุ่น HIPE PLUS สามารถตรวจจับโลหะและโลหะผสมได้Œทุกชนิด รวมทั้งอาวุธที่ผลิตจากโลหะชนิดพิเศษ เซ็นเซอร์การตรวจจับโลหะ...

แบบบ้Œาน AR-031 สไตล์ Modern Tropical

แบบบ้Œาน AR-031 แบบบ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern Tropical...